GALLERY

dishes galleryDISHES GALLERY


idly-vadai

Idly Vadai

ghee-idly

Ghee Idly

podi-idly

Podi Idly

freid-idly

Fried Idly

kanchipuram-idly- vadai

Kanchivaram Idly vadai

mysore-idly

Mysore Idly

ghee-pongal

Ghee Pongal

poori-masala

Poori Masal

kanchipuram-idly- vadai

Kanchivaram Idly vadai

mysore-idly

Mysore Idly

ghee-pongal

Ghee Pongal

poori-masala

Poori Masal

roased-dosai

Roasted Dosai

onion-rava-dosai

Onion Rava Dosai

mysore-masal-dosai

Mysore Masal Dosai

mushroom-dosai

Mushroom Dosai

masal-rava-dosai

Masal Rava Dosai

kauli-flower-dosai

Kauli Flower Dosai

ghee-roased

Ghee Roast Dosai

cheese-dosai

Gheese Dosai

cashewnut-rava-dosai

Cashewnut Rava Dosai

cashewnut-appam

Cashewnut Appam

flower-appam

Flower Appam

5-in-1-utthappam

5 in 1 Utthappam

onion-utthappam

Onion Utthappam

podi-utthappam

Podi Utthappam

chappathi

Chappathi

paratha

Paratha

freid-rice

Fried Rice

ghee-rice

Ghee Rice

kal-dosai

Kal Dosai

veg-noodles

Veg Noodles

veg-samosa

Veg Samosa

murungai-keerai-soup.

Murungai Keerai Soup

valai-poo-vadai

Valai Poo Vadai

south-indian-meals

South Indian Meals

south-indian-spl-meals

South Indian SPL Meals

north-indian-meals

North Indian Meals

nonveg-mudpot

Non Veg Mudpot Dishes

mutton-briyani

Mutton Briyani

mutton-chukka

Mutton Chukka

spoon-omlet

Spoon Omlet

country chiken-saps

Country Chicken Saps

country-chicken-briyani

Country Chicken Briyani

country-chiken-saltcurry

Country Chicken Saltcurry

fish-curry

Fish Curry

fish-fry

Fish Fry

RESTAURANT GALLERY


edengarden-restaurant1
edengarden-restaurant1
edengarden-restaurant1

edengarden-restaurant1
edengarden-restaurant1
edengarden-restaurant1

edengarden-restaurant1
edengarden-restaurant1
edengarden-restaurant1

edengarden-restaurant1
edengarden-restaurant1
edengarden-restaurant1
eden-garden-lodge-banner